Gode ting APC Apple

59,00 DKK 74,00 DKK
-20%

Good Stuff APC er et koncentreret multifunktionsrens, der med fordel kan bruges som alkalisk affedtningsmiddel/forvask. Takket være dens brede anvendelsesområde vil den være perfekt til rengøring af dæk og fælge, indvendig og udvendig plastik, under motorhjelmen, gulvmåtter og meget mere. Med en duft af æble. BEMÆRK: Produktet er ekstremt koncentreret!

BRUG:
1. Forbered opløsningen afhængigt af snavset; blandingsforhold fra 1:50 til 1:4
2. Spray på en børste eller direkte på overfladen, der skal rengøres, og begynd at bearbejde produktet.
3. Skyl produktet af med vand eller tør af med en tør mikrofiber

AT TÆNKE PÅ:
1. Test på et iøjnefaldende sted, før produktet tages i brug
2. Må ikke bruges på varme overflader, og lad ikke produktet tørre.

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140515

Piktogram

Corrosive

Varningstext

Fara! Faroangivelser: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehåller: etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt, Sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi och C14-16-alken, natriumsalter I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set