Good Stuff Glasrens Glasrengöring

54,00 DKK 67,00 DKK
-19%

Glasrensning med meget gode renseegenskaber. Beriget med en behagelig kiwi- og drueduft for bedre arbejdskomfort. Takket være dens specielle egenskaber affedter den overfladen og efterlader ingen striber på glasset. Den indeholder ikke ammoniak og methanol. Meget nem at bruge, bare spray glasset og tør det af med mikrofiber. Poler derefter med den anden side af mikrofiberen, indtil der opnås et tilfredsstillende resultat.

Gør dette:
1. Spray produktet på glasset
2. Fordel produktet over overfladen, der skal rengøres, med mikrofiber
3. Poler med den anden side af mikrofiberen

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140485

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Varning Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller: 2-butoxietanol;butylglykol, propan-2-ol;isopropylalkohol;isopropanol I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set