Good Stuff Gloss Detailing Spray Wax

68,00 DKK 85,00 DKK
-20%

Synthetic Quick Detailer designet til nem og hurtig lakbeskyttelse. Dens hovedfunktion er at give en høj glans. Når det påføres, giver det en hydrofob effekt. Nem påføring og en frugtagtig duft, der forbedrer arbejdskomforten. Op til 4 ugers holdbarhed.
BRUG:
1. Ryst flasken før brug
2. Spray i en mikrofiberklud eller direkte på malingen, arbejd produktet ud med mikrofiberkluden
3. Brug den anden side af mikrofiberkluden til at tørre Gloss Detailer af

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140621

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Varning Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set