Good Stuff MICROFIBER WASH Vaskemiddel mikrofiber

59,00 DKK 74,00 DKK
-20%

Good Stuff Microfiber Wash er et vaskemiddel dedikeret til mikrofiberklude, der hjælper med at bevare mikrofiberens egenskaber. Genopretter sugeevnen. Produktet er dermatologisk testet. Når produktet bruges regelmæssigt, forlænger det levetiden markant på brugte klude, mikrofibre og tørrehåndklæder.

BRUG:

1. Brug 50 ml til én vask (5 kg)
2. Ved kraftigt snavs lægges en klud i blød i 1L varmt vand med 50 ml af produktet, lad det stå i 30-40 minutter
3. Vask i vaskemaskine ved 40-60 grader

EAN/GTIN

500 ml: 5907618140928

1 l: 5907618140935

Piktogram

Exclamation Mark

Varningstext

Varning! Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set