Mafra Deca Flash 250ml

59,00 DKK

Deca Flash er et yderst effektivt produkt, der let opløser genstridig asfalt, lim, lim, tjære og noget harpiks. Perfekt at have, når den sædvanlige koldaffedtning ikke rækker, eller når du har fjernet gamle mærkater, der efterlader en masse klæbemiddelrester. Spray på overfladen, der skal rengøres, og lad Deca Flash virke i 5-10 minutter. Tør derefter med en mikrofiberklud eller skyl med højt tryk

EAN/GTIN

Default Title: 8005553000653

Piktogram

Environment Hazardous

Health Hazard

Exclamation Mark

Flammable

Varningstext

Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set