Mafra Jedy 2 Superfoam

210,00 DKK 262,00 DKK

SKUMMENDE FORVASK, DER ER MEGET SIKKER AT BRUGE

JEDY 2 SUPER-FOAM er det ultimative bevis på Mafras forskning og udvikling inden for rengøring. Med sin nye formel er et kraftfuldt rengøringsmiddel med en dybderensende effekt garanteret, der virker til at vaske alle typer køretøjer. Meget skummende og velduftende.

JEDY 2 SUPER-FOAM er sikker på gummidele og fjerner alle typer snavs (fedt, olie, smog, snavs og benzin), hvilket garanterer en skinnende effekt på hele bilen. Effektiv med hårde til mellemstore vandtyper og velegnet til alle temperaturer, JEDY 2 SUPER-FOAM tørrer langsomt under sollys og er nem og hurtig at skylle af. JEDY 2 SUPER-FOAM indeholder let nedbrydelige overfladeaktive stoffer, som er kompatible med alle vandrensnings- og genbrugssystemer.

Blanding: 1:30-1:50

Vaskestyrke: Kraftig

EAN/GTIN

4,5L: 8005553025670

1L: 8005553025663

Piktogram

Corrosive

Varningstext

Fara! - 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen - Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 GHS05 frätande Skin Corr. 1A H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsdatablad

SDS Link

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set