Meguiars Hybrid Ceramic Wash & Wax 1,41L+236ml

232,00 DKK
Shampoo og lakbeskyttelse i samme produkt! Sammen med den specialdesignede Hybrid Wash Mitt-handske renser du din bil i første trin og vender derefter vanten om og lægger et beskyttende lag af SiO2. En skummende hybrid keramisk shampoo, der giver lakken fantastisk glans og ekstrem vandafledning! Husk at købe Hybrid Ceramic Wash Mitt for de bedste resultater! Advarsel. Faresætninger Forårsager alvorlig øjenirritation Skadelige langtidsvirkninger på organismer, der lever i vand Sikkerhedserklæringer Hold emballagen eller etiketten ved hånden, hvis du skal søge læge. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug Undgå udledning til miljøet. I KONTAKT MED ØJNENE: Skyl omhyggeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle I tilfælde af vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indhold og beholder bortskaffes til et autoriseret affaldsanlæg. Supplerende fareinformation EUH208 Indeholder REAKTIONSBLANDING AF 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-METHYL OG 2-METHYL -2HISOTHIAZOL-3-ON (3:1); 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan forårsage en allergisk reaktion.

EAN/GTIN

Default Title: ‌7350126290535

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set