Meguiars Hybrid Paint Coating Kit

588,00 DKK

For dem, der ønsker at beskytte lakken med avanceret teknologi udviklet til at holde i lang tid. Vores mest holdbare belægning vil gøre vask og vedligeholdelse af malingen væsentligt nemmere. Avanceret TrueCure-teknologi binder sig til malingen for maksimal holdbarhed. Nem påføring ved hjælp af den medfølgende mikrofiberapplikator. Få et professionelt resultat hjemme i din garage!


Faroangivelser
Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder: Kan eksplodere ved opvarmning
Meget giftig for organismer, der lever i vand med langtidsvirkninger
Sikkerhedsmeddelelser
Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp
Holde utilgængeligt for børn
Må ikke udsættes for varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt
Spray ikke over åben ild eller andre antændelseskilder
Må ikke punkteres eller brændes, gælder også for tømt beholder
Undgå emissioner til miljøet. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Indholdet og beholderen afleveres til et autoriseret affaldsanlæg

EAN/GTIN

Default Title: ‌7350126292371

ANDRE HAR OGSÅ SEGT

Du har tidligere set